ინგლისურ-ქართული ვიზუალური ლექსიკონი

ინგლისურ-ქართული ვიზუალური ლექსიკონი

0 / 5.0
0 comments
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?

ვიზუალური შესწავლის მეთოდი აღიარებულია მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა სპეციალისტის მიერ.მსგავსი მეთოდიკა უკეთ აღქმის შესაძლებლობას აძლევს შემსწავლელს და უფრო ადვილად აღსაქმელს ხდის მასალას,განსხვავებით სიტყვების ფურცელზე ჩაწერისა და შემდგომ დაზეპირების ხერხისგან,რომელიც ვერ არის იმდენად ეფექტური,როგორც ხილვადი ლექსიკონიდან დაზეპირების მეთოდი.

ინგლისურ-ქართულ ვიზუალურ ლექსიკონში თავმოყრილია დაახლოებით 6000 სიტყვა და ტერმინი.წიგნი დაყოფილია 15 პარაგრაფად და მოიცავს თითქმის ყველა დეტალს დაწყებული ადამიანის ორგანოებით,დასრულებული გარემოთი თუ მეცნიერების სხვადასხვა დარგით.იგი საუკეთესო დამხმარე საშუალებაა საშუალო სკოლის მოსწავლეების,უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების,მეცნიერების,საქმოსნების და ყველა მათთვის,ვინც კი ეუფლება ენგლისურ ენას.

Język:
georgian
Plik:
PDF, 92.20 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
georgian0
Trwa konwersja do
Konwersja do nie powiodła się

Rozpocznij swoją podróż do świata wiedzy! Zapoznaj się z Podglądem i odkryj więcej możliwości